Länkar

 

Här kan du hitta länkar till artiklar, föreläsningar och annat kring sambandet mellan EDS och nackinstabilitet. Här finns även länkar till neurokirurgerna som opererade mig i Barcelona.
Dr. Gilete
Dr. Oliver

En bra sammanfattning skriven av Dr. Fraser Henderson i Journal of Spine 2016:
Cranio-cervical Instability in Patients with Hypermobility Connective Disorders

En presentation av ett Consensus statement rörande diagnostisering av craniocervical instability hos hypermobila patienter. Ett stort antal specialister inom området har undertecknat detta:
Videolänk

En bra redogörelse för de radiologiska mått som hänvisas till kan hittas i denna artikel:
Measurement Techniques for Upper Cervical Spine Injuries

Det finns ett tydligt samband mellan EDS, Craniocervical Instability och Chiari.
En studie av 2813  patienter fastslår detta och den publicerades 2007. Tyvärr behöver man ha tillgång till den databas som samlar vetenskapliga artiklar för att komma åt hela artikeln.
Men här är i alla fall en länk till en sammanfattning (abstract) av den artikeln:
Syndrome of occipitoatlantoaxial hypermobility, cranial settling, and chiari malformation type I in patients with hereditary disorders of connective tissue

Nedan följer tre videolänkar till föreläsningar av Dr. Bolognese som specialiserat sig på just detta. I dessa pratar han om det faktum att patienter med EDS (eller annan bindvävsdefekt) kan utveckla Chiari, och hur den operation som syftar till att avhjälpa Chiari (decompression) kan göra att dessa patienter utvecklar Craniocervical instability.

Föreläsning 2015

En annan mer djupgående föreläsning för patienter:

Del 1
Del 2
Del 3